Projekt LG_1 je zajednički naziv za projekte koji su nastali prema određenoj tematici koja je vezana uz grad Zagreb.

Sve teme, kao i fotografije nastale u sklopu istih, možete pronaći klikom na pripadajuće fotografije:

*teme koje u svom nazivu imaju oznaku “U tijeku” su i dalje aktivne, te se mogu očekivati nove fotografije unutar zadane teme