Kuća Šuflaj na Gornjem gradu

Kuća Šuflaj na adresi Grič 2/Kapucinske stube 1.