Dio platforme licegrada.hr

O sustavu Zbirka LG

O sustavu Zbirka LG

licegrada.media je sastavni dio platforme Lice Grada (pLG) koja, osim portala licegrada.media, uključuje i portal Lice Grada (licegrada.hr). licegrada.media je medijski dio platforme na kojoj se nalazi i tzv. Zbirka LG – baza fotografija Grada Zagreba.

Zbirka 2.0

Zbirka je baza fotografija grada Zagreba koja je smještena na portalu licegrada.media uz pomoć cloud servisa Photoshelter. Bazu fotografija možete pretraživati na licegrada.media/zbirka.

Od 2013. godine do danas

Broj fotografija u sustavu Zbirka LG

31.105
Na dan 25. ožujka 2019. godine